Links

Ra mắt gói tăng like bài viết tháng

Tự động like bài viết khi bạn đăng bài, chỉ cần nhập Profile Facebook !
Giao diện sẽ xuất hiện
Gói dịch vụ : chọn gói nhanh hay chậm
Url: nhập đường dẫn bài post
Số lượng: chọn số lượng like mà bàn muốn
Số ngày like: chọn số like trong 1 ngày và chọn tăng like trong bao nhiêu ngày
Sau đó bạn nhấn tạo chiến dịch nếu tài khoản bạn chưa nạp tiền nó sẽ hiện ra thông báo
Bạn click vào nạp thêm tiền tại đây sẽ hiện ra giao diện
Bạn có thể chọn chuyển khoản ngân hàng hoặc momo cũng được
Sau khi bạn chuyển khoản xong bạn vui lòng chọn Đã hoàn tất chuyển khoản nó hiện ra 1 đoạn thông báo sau
Bạn đợi thông báo về email rồi click Đã hoàn tất chuyển khoản và click lại nút Tạo chiến dịch để kết thúc phần mua like bài viết tháng