Links
Comment on page

Tăng lượt tương tác bài viết facebook

Tăng lượt like, comment cho bài viết của bạn
Đầu tiên bạn vào trang website https://ffftraffic.com
Đăng nhập tài khoản gmail
Giao diện sẽ xuất hiện
Sau đó bạn chọn vào mục facebook rồi chọn tăng like, comment, follower ...
Khi bạn chọn xong điền đường dẫn bài viết vào ô trống rồi nhấn nút tạo chiến dịch
Giao diện mua like, comment đã xuất hiện
  • Điền số lượng like, comment bạn muốn
  • Bạn có thể chọn lọc nâng cao để lọc ra độ tuổi người like, comment
Sau đó bạn nhấn tạo chiến dịch nếu tài khoản bạn chưa nạp tiền nó sẽ hiện ra thông báo
Bạn click vào nạp thêm tiền tại đây sẽ hiện ra giao diện
Bạn có thể chọn chuyển khoản ngân hàng hoặc momo cũng được
Sau khi bạn chuyển khoản xong bạn vui lòng chọn Đã hoàn tất chuyển khoản nó hiện ra 1 đoạn thông báo sau
Bạn đợi thông báo về email rồi click Đã hoàn tất chuyển khoản và click lại nút Tạo chiến dịch để kết thúc phần mua traffic