Links

Tăng lượt subscriber youtube

Tăng lượt đăng kí kênh youtube
Đầu tiên bạn vào trang website https://ffftraffic.com
Đăng nhập tài khoản gmail
Giao diện sẽ xuất hiện
Sau đó bạn chọn vào mục Youtube rồi chọn Subscriber youtube
Khi bạn chọn xong điền đường dẫn kênh youtube của bạn vào ô trống rồi nhấn nút tạo chiến dịch
Giao diện mua lượt subscriber youtube đã xuất hiện
  • Nhập số lượng đăng kí kênh bạn muốn mua
Sau đó bạn nhấn tạo chiến dịch nếu tài khoản bạn chưa nạp tiền nó sẽ hiện ra thông báo
Bạn click vào nạp thêm tiền tại đây sẽ hiện ra giao diện
Bạn có thể chọn chuyển khoản ngân hàng hoặc momo cũng được
Sau khi bạn chuyển khoản xong bạn vui lòng chọn Đã hoàn tất chuyển khoản nó hiện ra 1 đoạn thông báo sau
Bạn đợi thông báo về email rồi click Đã hoàn tất chuyển khoản và click lại nút Tạo chiến dịch để kết thúc phần mua subscriber youtube