Tăng follow tiktok

Tăng lượt theo dõi trang cá nhân bạn

Đầu tiên bạn vào trang website https://ffftraffic.com

Đăng nhập tài khoản gmail

Giao diện sẽ xuất hiện

Sau đó bạn chọn vào mục Tiktok rồi chọn Follower

Khi bạn chọn xong điền đường dẫn video tiktok vào ô trống rồi nhấn nút tạo chiến dịch

Giao diện mua follow tiktok đã xuất hiện

  • Gói dịch vụ: chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn

  • Nhập số lượng follow bạn muốn mua

Sau đó bạn nhấn tạo chiến dịch nếu tài khoản bạn chưa nạp tiền nó sẽ hiện ra thông báo

Bạn click vào nạp thêm tiền tại đây sẽ hiện ra giao diện

Bạn có thể chọn chuyển khoản ngân hàng hoặc momo cũng được

Sau khi bạn chuyển khoản xong bạn vui lòng chọn Đã hoàn tất chuyển khoản nó hiện ra 1 đoạn thông báo sau

Bạn đợi thông báo về email rồi click Đã hoàn tất chuyển khoản và click lại nút Tạo chiến dịch để kết thúc phần mua lượt follow tiktok

Last updated