Tăng lượt đánh giá fanpage facebook

Giúp fanpage bạn nhanh lên top và mang lại nguồn khách hàng

Đầu tiên bạn vào trang website https://ffftraffic.com

Đăng nhập tài khoản gmail

Giao diện sẽ xuất hiện

Sau đó bạn chọn vào mục Facebook rồi chọn Fanpage Review

Khi bạn chọn xong điền đường dẫn fanpage vào ô trống rồi nhấn nút tạo chiến dịch

Giao diện mua lượt đánh giá fanpage đã xuất hiện

  • Điền số lượng đánh giá bạn muốn

  • Bạn có thể chọn lọc nâng cao để lọc ra độ tuổi người đánh giá fanpage

  • Bình luận: nhập đánh giá bạn muốn bình luận

Sau đó bạn nhấn tạo chiến dịch nếu tài khoản bạn chưa nạp tiền nó sẽ hiện ra thông báo

Bạn click vào nạp thêm tiền tại đây sẽ hiện ra giao diện

Bạn có thể chọn chuyển khoản ngân hàng hoặc momo cũng được

Sau khi bạn chuyển khoản xong bạn vui lòng chọn Đã hoàn tất chuyển khoản nó hiện ra 1 đoạn thông báo sau

Bạn đợi thông báo về email rồi click Đã hoàn tất chuyển khoản và click lại nút Tạo chiến dịch để kết thúc phần mua lượt đáng giá fanpage facebook

Last updated