Links

Tăng lượt xem video facebook

Tăng lượt xem cho video của bạn
Đầu tiên bạn vào trang website https://ffftraffic.com
Đăng nhập tài khoản gmail
Giao diện sẽ xuất hiện
Sau đó bạn chọn vào mục facebook rồi chọn video view
Khi bạn chọn xong điền đường dẫn video vào ô trống rồi nhấn nút tạo chiến dịch
Giao diện mua lượt xem đã xuất hiện
  • Gói dịch vụ: lựa chọn khoảng thời gian xem video
  • Điền số lượt xem bạn muốn mua
  • Bạn có thể chọn lọc nâng cao để lọc ra độ tuổi người xem video
Sau đó bạn nhấn tạo chiến dịch nếu tài khoản bạn chưa nạp tiền nó sẽ hiện ra thông báo
Bạn click vào nạp thêm tiền tại đây sẽ hiện ra giao diện
Bạn có thể chọn chuyển khoản ngân hàng hoặc momo cũng được
Sau khi bạn chuyển khoản xong bạn vui lòng chọn Đã hoàn tất chuyển khoản nó hiện ra 1 đoạn thông báo sau
Bạn đợi thông báo về email rồi click Đã hoàn tất chuyển khoản và click lại nút Tạo chiến dịch để kết thúc phần mua lượt xem video facebook