Links
Comment on page

Tăng traffic website - backlink

Tăng truy cập cho website - backlink giúp cải thiện thứ hạng SEO bằng cách tăng Visitor
Đầu tiên bạn vào trang website https://ffftraffic.com
Đăng nhập tài khoản gmail
Giao diện sẽ xuất hiện
Sau đó bạn chọn vào mục backlink rồi chọn mục con nào phù hợp với với nhu cầu của bạn
Khi bạn chọn xong điền website vào ô trống rồi bấm tạo chiến dịch
Giao diện mua traffic backlink đã xuất hiện
  • Chọn gói dịch vụ mà bạn muốn
  • Tại Url nó sẽ hiện lại url mà bạn nhập ở ngoài ( bạn cũng có thể nhập thêm 2 url nữa )
  • Bạn có thể thêm từ khóa cần SEO
  • Lựa chọn chuyên mục phù hợp với bạn ( có thể không chọn )
  • Nhập số lượng backlink bạn muốn
  • Mục tiện ích bạn có thể chọn bỏ qua các trang website Trung quốc hoặc bài đăng ( có thể không chọn )
Sau đó bạn nhấn tạo chiến dịch nếu tài khoản bạn chưa nạp tiền nó sẽ hiện ra thông báo
Bạn click vào nạp thêm tiền tại đây sẽ hiện ra giao diện
Bạn có thể chọn chuyển khoản ngân hàng hoặc momo cũng được
Sau khi bạn chuyển khoản xong bạn vui lòng chọn Đã hoàn tất chuyển khoản nó hiện ra 1 đoạn thông báo sau
Bạn đợi thông báo về email rồi click Đã hoàn tất chuyển khoản và click lại nút Tạo chiến dịch để kết thúc phần mua traffic backlink
Last modified 3yr ago