Tăng traffic website - backlink

Tăng truy cập cho website - backlink giúp cải thiện thứ hạng SEO bằng cách tăng Visitor

Đầu tiên bạn vào trang website https://ffftraffic.com

Đăng nhập tài khoản gmail

Giao diện sẽ xuất hiện

Sau đó bạn chọn vào mục backlink rồi chọn mục con nào phù hợp với với nhu cầu của bạn

Khi bạn chọn xong điền website vào ô trống rồi bấm tạo chiến dịch

Giao diện mua traffic backlink đã xuất hiện

  • Chọn gói dịch vụ mà bạn muốn

  • Tại Url nó sẽ hiện lại url mà bạn nhập ở ngoài ( bạn cũng có thể nhập thêm 2 url nữa )

  • Bạn có thể thêm từ khóa cần SEO

  • Lựa chọn chuyên mục phù hợp với bạn ( có thể không chọn )

  • Nhập số lượng backlink bạn muốn

  • Mục tiện ích bạn có thể chọn bỏ qua các trang website Trung quốc hoặc bài đăng ( có thể không chọn )

Sau đó bạn nhấn tạo chiến dịch nếu tài khoản bạn chưa nạp tiền nó sẽ hiện ra thông báo

Bạn click vào nạp thêm tiền tại đây sẽ hiện ra giao diện

Bạn có thể chọn chuyển khoản ngân hàng hoặc momo cũng được

Sau khi bạn chuyển khoản xong bạn vui lòng chọn Đã hoàn tất chuyển khoản nó hiện ra 1 đoạn thông báo sau

Bạn đợi thông báo về email rồi click Đã hoàn tất chuyển khoản và click lại nút Tạo chiến dịch để kết thúc phần mua traffic backlink

Last updated