Tăng lượt xem livestream facebook

Tăng lượt xem cho livestream của bạn

Đầu tiên bạn vào trang website https://ffftraffic.com

Đăng nhập tài khoản gmail

Giao diện sẽ xuất hiện

Sau đó bạn chọn vào mục Facebook rồi chọn Facebook Fanpage View

Khi bạn chọn xong điền đường dẫn livestream vào ô trống rồi nhấn nút tạo chiến dịch

Giao diện mua xem livestream đã xuất hiện

  • Số lượng: lựa chọn số lượng view

Sau đó bạn nhấn tạo chiến dịch nếu tài khoản bạn chưa nạp tiền nó sẽ hiện ra thông báo

Bạn click vào nạp thêm tiền tại đây sẽ hiện ra giao diện

Bạn có thể chọn chuyển khoản ngân hàng hoặc momo cũng được

Sau khi bạn chuyển khoản xong bạn vui lòng chọn Đã hoàn tất chuyển khoản nó hiện ra 1 đoạn thông báo sau

Bạn đợi thông báo về email rồi click Đã hoàn tất chuyển khoản và click lại nút Tạo chiến dịch để kết thúc phần mua lượt xem livestream facebook

Last updated