Links

Ra mắt gói tăng thành viên nhóm

Tăng số lượng thành viên trong nhóm của bạn 100 - 1,000 thành viên mỗi ngày !
Giao diện sẽ xuất hiện
Url: nhập đường dẫn group
Số lượng: nhập số lượng thành viên tham gia group
Lọc nâng cao: bạn có thể chọn lọc nâng cao để lọc ra độ tuổi người tham gia group
Sau đó bạn nhấn tạo chiến dịch nếu tài khoản bạn chưa nạp tiền nó sẽ hiện ra thông báo
Bạn click vào nạp thêm tiền tại đây sẽ hiện ra giao diện
Bạn có thể chọn chuyển khoản ngân hàng hoặc momo cũng được
Sau khi bạn chuyển khoản xong bạn vui lòng chọn Đã hoàn tất chuyển khoản nó hiện ra 1 đoạn thông báo sau
Bạn đợi thông báo về email rồi click Đã hoàn tất chuyển khoản và click lại nút Tạo chiến dịch để kết thúc phần mua tăng thành viên nhóm