Ra mắt gói tăng thành viên nhóm

Tăng số lượng thành viên trong nhóm của bạn 100 - 1,000 thành viên mỗi ngày !

Đầu tiên bạn vào trang website: https://ffftraffic.com/?action=facebook&seviceName=profile-post-like​

Giao diện sẽ xuất hiện

Url: nhập đường dẫn group

Số lượng: nhập số lượng thành viên tham gia group

Lọc nâng cao: bạn có thể chọn lọc nâng cao để lọc ra độ tuổi người tham gia group

Sau đó bạn nhấn tạo chiến dịch nếu tài khoản bạn chưa nạp tiền nó sẽ hiện ra thông báo

Bạn click vào nạp thêm tiền tại đây sẽ hiện ra giao diện

Bạn có thể chọn chuyển khoản ngân hàng hoặc momo cũng được

Sau khi bạn chuyển khoản xong bạn vui lòng chọn Đã hoàn tất chuyển khoản nó hiện ra 1 đoạn thông báo sau

Bạn đợi thông báo về email rồi click Đã hoàn tất chuyển khoản và click lại nút Tạo chiến dịch để kết thúc phần mua tăng thành viên nhóm

Last updated